Atlas chutí

Atlas chutí
Meno klienta:
Foxford, s.r.o.
Kategória
TECHNIQUES
Popis práce
Menu je najdôležitejší reklamný materiál každej kaviarne. Foxford nazýva sám seba Fakultou delikátnych vied a svojich hostí vníma ako študentov, keďže chce byť akousi gastronomickou akademickou pôdou. Preto je menu poňaté ako Atlas chutí, kde sú jednotlivé produkty rozdelené do zmysluplných kontinentov. Súčasťou tohoto prístupu je aj iPad aplikácia, kde sa hosť môže interaktívnou formou dozvedieť zaujímavosti o produktoch kaviarne.
Viac o kampani nájdete tu. 
Kredity
Bajaník Martin
Ocenenia
2014 - Zlatý klinec /Zlatý klinec/