Bankomaty pre nevidiacich

Bankomaty pre nevidiacich
Meno klienta:
Tatra banka
Kategória
PRINT
Popis práce
Naším cieľom bolo poskytnúť ľuďom náhľad do sveta nevidiacich a poskytnúť im príležitosť vyskúšať si pocit čítať dotykom rúk. To malo ukázať verejnosti, že aj taký jednoduchý úkon akým je výber z bankomatu, môže byť ťažkým a nepoholdlným pre nevidiacich. Text, ktorý sa objaví po dotyku termosenzitívnej fólie informuje o novej funkcionalite, ktorá umožňuje aj nevidiacim a slabozrakým komunikovať s bankomatom. Dôležitou súčasťou cieľov kampane bolo posilnenie vnímania Tatra banky ako sociálne zodpovednej inštitúcie.
Kredity
Galovič Dejan
Šútovec Juraj
Ocenenia
2011 - NY Festivals /Silver Midas/
2011 - Zlatý klinec /Strieborný klinec/
2011 - Golden Hammer /Silver/
2011 - Golden Hammer /Gold/